back to top

安国控股 2008-2014年报

安国控股不仅在酒店与地产界非常成功,它也成功进军主题餐厅和餐饮服务业。他们在不同领域出色的表现,体现的就是“完美的平衡”,也同时让我们为安国设计的年报系列增添了另一个完美的乐章。

客户:

安国公司

项目日期:

2008 - 2014

分类:

平面设计

Amara AR 2008-2014
Amara AR 2013
Amara AR 2013 Inside
Amara AR 2013 Inside
Amara AR 2013 Inside
Amara AR 2009
Amara AR 2014 Inside Close up
Amara AR 2011
Amara AR 2012
Amara AR 2014 Inside